14 desember 2018
Betydelig prosjektstøtte fra ExtraStiftelsen

Etter ExtraStiftelsens tildeling av prosjektmidler 15. desember, får Norges Parkinsonforbund mulighet til å starte opp flere viktige tiltak.

Mange av Norges Parkinsonforbunds aktiviteter og prosjekter kommer i gang ved hjelp av prosjektstøtte fra ulike eksterne instanser. En av disse er ExtraStiftelsen, som fordeler en andel av Norsk Tippings overskudd til frivillige helseprosjekter over hele landet. Forbundet sender inn flere søknader i året, om ulike tiltak vi ønsker å få satt i gang for personer som lever med parkinson og som pårørende. 15. desember ble det klart hvilke prosjekter som fikk støtte fra ExtraStiftelsen i denne runden. Norges Parkinsonforbund fikk nesten to millioner kroner i støtte til seks nye prosjekter. Dette er den største tildelingen forbundet har fått hittil, og vi gleder oss over muligheten til å realisere prosjektene.

"Leve, med parkinson" er et prosjekt som tidligere har fått støtte fra ExtraStiftelsen. Fokus på yngre, demens, sykepleierutdanning og hverdagssituasjon.

Blant prosjektene som nå har fått støtte, er flere rettet mot de som er yngre og/eller i arbeidslivet. For yngre vil det nå kunne bli en samling med fokus på fysisk aktivitet, som er svært viktig for å opprettholde best mulig funksjonsnivå. Det skal også utarbeides webinarer for personer med parkinson som er i arbeid. Disse skal gi nyttig informasjon om rettigheter og muligheter i arbeidslivet ved gradvis nedsatt funksjonsevne.

Demens er et vanlig symptom ved Parkinsons sykdom, og parkinsondemens skiller seg fra annen demens. Vi er derfor takknemlige for å ha fått støtte til å utarbeide faglig og tilrettelagt informasjon om parkinsondemens.

I pilotprosjektet "Stemmer det?" skal vi gå inn i sykepleierutdanningen og sørge for at studenter får møte personer med parkinson i løpet av utdanningen. Prosjektet vil foregå i tilknytning til ett studiested, deretter vil vi se på hva som kan være mulig på landsdekkende basis, når prosjektet evalueres.

Til sist har Norges Parkinsonforbund fått støtte til å kartlegge hverdagssituasjonen hos personer med parkinson, med fokus på bruk av ulike behandlingstilbud. Det vil komme en spørreundersøkelse om dette som er åpen for alle i målgruppen i løpet av 2019.

ExtraStiftelsen deler ut midler til frivillige helseprosjekter.
Seks prosjektsøknader med andre fokusområder fikk avslag i denne runden, men vi håper å finne prosjektstøtte til disse senere.

Lokale prosjekter

Gjennom en tilskuddsordning tilpasset lokale tiltak, delte ExtraStiftelsen ut midler til tre av Norges Parkinsonforbunds foreninger ved tildelingen 15. november. Med denne finansieringen, vil følgende tre prosjekter kunne gjennomføres i 2019: Bowling i Buskerud, "Ut på tur med kulturelle opplevelser" i Oslo/Akershus og treningsgruppe for de utenfor storbyen i Trøndelag. I den samme runden fikk to foreninger dessverre avslag på sine søknader. Alle foreninger i Norges Parkinsonforbund har anledning til å søke om lokale tiltak.

27 november 2020
Parkinsonsjúkl­ingar fáa tilboð
16 november 2020
Tiltak serliga ætlað avvarðandi hjá fólki sum hava Parkinson.
12 oktober 2020
TÍÐINDASKRIV Rehabiliteringsskeið fyri fólk við parkinsonsjúku
30 september 2020
Parkinsons sygdom er ikke én, men to forskellige sygdomme
30 august 2020
Nýtt endur­venjingartilboð til fólk við Parkinson
01 august 2020
Nevndin heldur fram
26 juli 2020
MED PARKINSON TÆT PÅ
23 juli 2020
Underbehandling av pasienter med Parkinsons